نیسان ڕۆگ نیسان روج
نیسان ڕۆگ
 • سلێمانی
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$194
NISSAN JUKE نیسان Juke
NISSAN JUKE
 • سلێمانی
 • 2018
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$158
نیسان سینترا نیسان سێنترا
نیسان سینترا
 • سلێمانی
 • 2018
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$145
٢٠١١ بی بۆیاخ نیسان تيدا
٢٠١١ بی بۆیاخ
 • سلێمانی
 • 2011
 • ئۆتۆماتیکی
$١١٥
سه ني نیسان سەنی
سه ني
 • سلێمانی
 • 2020
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$127
نیسان سێنترا ٢٠٢٠ خلیجی نیسان سێنترا
نیسان سێنترا ٢٠٢٠ خلیجی
 • سلێمانی
 • 2020
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$160
 نیسان سێنترا
نیسان سێنترا 2020
 • سلێمانی
 • 2020
 • یابانی
$159
سێنترا ٢٠١٨ نیسان سێنترا
سێنترا ٢٠١٨
 • سلێمانی
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$145
nisan sentra نیسان سێنترا
nisan sentra
 • سلێمانی
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$130
Nissan altima نیسان التيما
Nissan altima
 • سلێمانی
 • 2012
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$125
نیسان 1994
 • سلێمانی
 • 1994
$40
ڕۆج SV 2017 نیسان روج
ڕۆج SV 2017
 • سلێمانی
 • 2017
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$209
Nissan maxima 2016 نیسان ماکسیما
Nissan maxima 2016
 • سلێمانی
 • 2016
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$138
ماكزيما نیسان ماکسیما
ماكزيما
 • سلێمانی
 • 2016
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٣٨
پاترۆل نیسان باترؤل
پاترۆل
 • سلێمانی
 • 2002
 • یابانی
 • عادى
$127
ئوتۆمبێل نیسان 100 NX
ئوتۆمبێل
 • سلێمانی
 • 2006
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$77
نیسان پاتڕوڵ2001 نیسان باترؤل
نیسان پاتڕوڵ2001
 • سلێمانی
 • 2001
 • عادى
$79
سەنترا نیسان سێنترا
سەنترا
 • سلێمانی
 • 2020
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$165
نیسان سەنی نیسان سەنی
نیسان سەنی
 • سلێمانی
 • 2016
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$113
سدریک نیسان
سدریک
 • سلێمانی
 • 2001
 • یابانی
 • عادى
$95
Sunny kory نیسان سەنی
Sunny kory
 • سلێمانی
 • 2012
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$115
پاترۆڵ
 • سلێمانی
 • 2002
 • یابانی
 • عادى
$135
نیسان سەنی 2013
 • سلێمانی
 • 2013
 • عادى
$109