تیدا نیسان تيدا
تیدا
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$97
Nissan Altima2017 نیسان التيما
Nissan Altima2017
 • رانیه
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٤٤
NiSSAN ROGUE نیسان روج
NiSSAN ROGUE
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$167
nissan altima نیسان التيما
nissan altima
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$130
نيسان تيانا نیسان
نيسان تيانا
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$138
nisan sunny نیسان سەنی
nisan sunny
 • که‌لار
 • 2020
 • ئۆتۆماتیکی
$127
لاکشمیبای 2020
 • هه‌ولێر
 • 2020
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$115
نیــــــسان سەنترا نیسان سێنترا
نیــــــسان سەنترا
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$126
نیسان سەنی 2020 نیسان سەنی
نیسان سەنی 2020
 • شه‌قڵاوه
 • 2020
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$124
نيسان سينترا 2017 نیسان سێنترا
نيسان سينترا 2017
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$130
نیسان باترول نیسان باترؤل
نیسان باترول
 • هه‌ولێر
 • 2003
 • یابانی
 • عادى
$107
نیسان ڕۆگ نیسان روج
نیسان ڕۆگ
 • سلێمانی
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$194
Nissan qashqai نیسان Qashqai
Nissan qashqai
 • قەلادزێ
 • 2008
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$117
NISSAN JUKE نیسان Juke
NISSAN JUKE
 • سلێمانی
 • 2018
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$158
نیسان سەنی 2009
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2009
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$103
نيسان تيدا ٢٠٠٩ نیسان Titan
نيسان تيدا ٢٠٠٩
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$110
نیسان سینترا نیسان سێنترا
نیسان سینترا
 • سلێمانی
 • 2018
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$145
٢٠١١ بی بۆیاخ نیسان تيدا
٢٠١١ بی بۆیاخ
 • سلێمانی
 • 2011
 • ئۆتۆماتیکی
$١١٥
سه ني نیسان سەنی
سه ني
 • سلێمانی
 • 2020
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$127
نیسان روج امریکی نیسان روج
نیسان روج امریکی
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$165
نيسان سني نیسان سەنی
نيسان سني
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$١١٣
ئۆتۆمبیل نیسان تيدا
ئۆتۆمبیل
 • که‌لار
 • 2009
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$110
نیسان ڤێرسا نیسان فیرسا
نیسان ڤێرسا
 • قەلادزێ
 • 2012
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$104