میتسۆبیشی
میتسۆبیشی 2003
  • سۆران
  • 2003
$50
گڵانت
  • سۆران
  • 1992
  • یابانی
  • عادى
$35