میتسبۆشی ئاوتلاندر یابانی 2007
  • که‌لار
  • 2007
  • یابانی
  • ئۆتۆماتیکی
$78