فؤرد تؤريس فۆرد توريس
فؤرد تؤريس
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$152
فؤرد فؤكس فۆرد فوكس
فؤرد فؤكس
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$100
فؤرد فؤكس فۆرد فوكس
فؤرد فؤكس
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$92
Ford Explore فۆرد ئێکسپلۆرە
Ford Explore
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$225
فؤرد تؤرؤس فۆرد توريس
فؤرد تؤرؤس
 • سلێمانی
 • 2010
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$120
Ford fusion
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$138
ئۆتۆبیل فۆرد فۆرد فیۆژن
ئۆتۆبیل فۆرد
 • کۆیه
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$153
ford focus فۆرد فوكس
ford focus
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$117
ARSALAN فۆرد فوكس
ARSALAN
 • رانیه
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$114
ARSALAN
 • رانیه
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$114
فورداكسبلورا٢٠٠٨
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٤٢
Ford فۆرد Taurus X
Ford
 • که‌لار
 • 2010
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$127
 فۆرد فیۆژن
فۆرد فیۆژن 2016
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
IQD140
فؤرت تؤريس
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$162
فۆڕد ئێکسبلورە
 • سلێمانی
 • 2010
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$184
فورت فؤكس 2015 فۆرد فوكس
فورت فؤكس 2015
 • هه‌ولێر
 • 2015
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٢٠
Ford renger
 • سلێمانی
 • 2013
 • ئەمریكی
 • عادى
$149
فؤرت توریس X
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$110
فورت ئيكس بلورة
 • هه‌ولێر
 • 2007
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$٧٥
سیارە
 • کۆیه
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$121
ford explorer
 • سۆران
 • 2012
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$218
ford fox
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$118
فۆرد فوكس 2017
 • چوارقوڕنه
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$110
فۆڕت-فیوژن-۲۰۱٦-SE
 • سلێمانی
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$137