دایهاتسۆ استیشن بێ بۆیاخ
  • سلێمانی
  • 2006
  • یابانی
  • ئۆتۆماتیکی
$83