نیسان پاسفاندەر نیسان پاسفایندر
نیسان پاسفاندەر
 • کۆیه
 • 2000
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$105
BMW بیئێم 525
BMW
 • کۆیه
 • 1995
 • ئەڵمانی
 • ئۆتۆماتیکی
$48
نيسان بكاب ٢٠٠٨
 • کۆیه
 • 2008
 • یابانی
 • عادى
$١٣٧
کیا سپۆرتاجی 2002
 • کۆیه
 • 2002
 • كۆری
 • عادى
$
تويتا مه رزيه ٢٠٠٩
 • کۆیه
 • 2009
 • یابانی
 • عادى
$١٤٧
نيسان نیسان پیکاب
نيسان
 • کۆیه
 • 1995
 • یابانی
 • عادى
$٥٥
تويتا بيكاشو تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا
تويتا بيكاشو
 • کۆیه
 • 2011
 • یابانی
 • عادى
$١١٨
تويتا تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا
تويتا
 • کۆیه
 • 2015
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٥٠
تويته مرزيه تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
تويته مرزيه
 • کۆیه
 • 2006
 • یابانی
 • عادى
$١٥٠
تويتا هايلوكس تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
تويتا هايلوكس
 • کۆیه
 • 2012
 • یابانی
 • عادى
$١٩٠
تويتا پارچه ره ش له سه ر سا خه تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
تويتا پارچه ره ش له سه ر سا خه
 • کۆیه
 • 2016
 • یابانی
 • عادى
$256
مه رزيه تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
مه رزيه
 • کۆیه
 • 2008
 • یابانی
 • عادى
$١٥٠
دير ٢٠١٠ گرەیت واڵ
دير ٢٠١٠
 • کۆیه
 • 2010
 • یابانی
 • عادى
$٦٨
 بیئێم 525
بیئێم 525 1994
 • کۆیه
 • 1994
 • ئەڵمانی
 • ئۆتۆماتیکی
$83
نيسان بيكاب ١٩٩٤ نیسان پیکاب
نيسان بيكاب ١٩٩٤
 • کۆیه
 • 1994
 • یابانی
 • عادى
$٥٥
 تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس 2014
 • کۆیه
 • 2014
 • یابانی
 • عادى
$222
ئوبترا شێڤرۆلێت ئۆپترا
ئوبترا
 • کۆیه
 • 2012
 • عادى
$92
تويتا بيكاب ١٩٩٠ تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
تويتا بيكاب ١٩٩٠
 • کۆیه
 • 1990
 • یابانی
 • عادى
$٣٥
ئۆتۆبیل فۆرد فۆرد فیۆژن
ئۆتۆبیل فۆرد
 • کۆیه
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$153
نیسان سەنی نیسان سەنی
نیسان سەنی
 • کۆیه
 • 2017
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$120
شؤفليت ترافيرز 2009 شێڤرۆلێت Traverse
شؤفليت ترافيرز 2009
 • کۆیه
 • 2009
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٢٢