مازدای 8 وبەخ
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 1990
 • یابانی
 • عادى
$49$
نیسان سنترا نیسان سێنترا
نیسان سنترا
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2019
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$149
سەنی تەکسی 2000ئۆتۆماتیک..سەنەوی تا2023 نیسان سەنی
سەنی تەکسی 2000ئۆتۆماتیک..سەنەوی تا2023
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2000
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$71
توێتاکرۆلای92 تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا
توێتاکرۆلای92
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 1992
 • یابانی
 • عادى
$28
نیسان سەنی 2009
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2009
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$103
مرزیە تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
مرزیە
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2013
 • یابانی
 • عادى
$205
نیسان نیسان پیکاب
نیسان
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2008
 • یابانی
 • عادى
$130
taxi تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا
taxi
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2012
 • یابانی
 • عادى
$150
مەرزیە
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2012
 • یابانی
 • عادى
$185
توێتا هایلۆکس
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2013
 • یابانی
 • عادى
$238
ئۆپترا
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2009
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$86
چێری E5 2014 بێ بۆیاخ
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2014
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$89
Geely LS 2013 بێ بۆیاخ
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2013
 • ئۆتۆماتیکی
$90
چێری تیگۆ مۆدێل ۲۰۱٤
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2014
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$95
تراکتۆری تاک ئەکسل مۆدێل ۲۰۱۲
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2012
 • ئەڵمانی
 • عادى
$83
jac Trumpchi 2017
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2017
 • ئۆتۆماتیکی
$102
فۆرداسکیب2012
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2012
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$164
تويتا كرؤلا
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2013
 • خەلیجی
 • عادى
$135
ئؤبل فيكترا .مةكينة ١٨..
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 1991
 • ئەڵمانی
 • عادى
$25
mazda 6
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2009
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$10000
جیلی ئێمگراندی ٨ مۆدێل ۲۰۱۳
 • هه‌ڵه‌بجه‌
 • 2013
 • ئۆتۆماتیکی
$93