نیــــــسان سەنترا نیسان سێنترا
نیــــــسان سەنترا
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$126
نيسان سينترا 2017 نیسان سێنترا
نيسان سينترا 2017
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$130
نیسان باترول
 • هه‌ولێر
 • 2003
 • یابانی
 • عادى
$107
بيكاشؤ ٢٠١٧
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٤٥
تويوتا كامري تۆیۆتا كامرى
تويوتا كامري
 • هه‌ولێر
 • 2015
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$173
geely 2014
 • هه‌ولێر
 • 2014
 • ئۆتۆماتیکی
$78
Mg  2012 ئێم جی
Mg 2012
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$67
 چێری
چێری 2014
 • هه‌ولێر
 • 2014
 • ئۆتۆماتیکی
$90
فاو 20016 Faw Oley
فاو 20016
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$82
 هیووندای اكسنت
هیووندای اكسنت 2017
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$125
Kia optima
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$133
hyundai i30
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$123
Malibu2017
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$135
Hyundai genesis هیووندای جنسس
Hyundai genesis
 • هه‌ولێر
 • 2011
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$114
Toyota yaris 2012 تۆیۆتا يارس
Toyota yaris 2012
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$85
ئەڤیو تەکسی 2007 شێڤرۆلێت Aveo 5
ئەڤیو تەکسی 2007
 • هه‌ولێر
 • 2007
 • خەلیجی
 • عادى
$62
کامری تۆیۆتا كامرى
کامری
 • هه‌ولێر
 • 2018
$223
ھۆندای جینسس هیووندای جنسس
ھۆندای جینسس
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$170
كامري تۆیۆتا كامرى
كامري
 • هه‌ولێر
 • 2011
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$140
نيسان تيدا ٢٠٠٩ نیسان Titan
نيسان تيدا ٢٠٠٩
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$110
بيكاشؤ
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$142
Hyundai genesis
 • هه‌ولێر
 • 2011
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$114
 مازدا
مازدا 2013
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • ئۆتۆماتیکی
$92
Kia optima
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$133