هؤندا توكسؤن هیووندای تةكسون
هؤندا توكسؤن
 • هه‌ولێر
 • 2014
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$155
فؤرد تؤريس فۆرد توريس
فؤرد تؤريس
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$152
 میتسۆبیشی باجيرو
میتسۆبیشی باجيرو 2005
 • هه‌ولێر
 • 2005
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$140
ئۆتۆمبێل شێری
 • هه‌ولێر
 • 2014
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$105
ئۆتۆمبێل جیپ كومباس
ئۆتۆمبێل
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
$190
بي ئيم بیئێم 525
بي ئيم
 • هه‌ولێر
 • 1994
 • ئەڵمانی
 • ئۆتۆماتیکی
$95
فؤرد فؤكس فۆرد فوكس
فؤرد فؤكس
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$100
شوفرلیت کروز شێڤرۆلێت کروز
شوفرلیت کروز
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$101
نيسان روج ٢٠١٧ نیسان روج
نيسان روج ٢٠١٧
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$160
Sonata 2016
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$135
نيسان روج 2016 نیسان روج
نيسان روج 2016
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$175
فؤرد فؤكس فۆرد فوكس
فؤرد فؤكس
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$92
Ford Explore فۆرد ئێکسپلۆرە
Ford Explore
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$225
 بیئێم 525
بیئێم 525 1991
 • هه‌ولێر
 • 1991
 • ئەڵمانی
 • عادى
$٦٢
هونداي توكسون فول هیووندای تةكسون
هونداي توكسون فول
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$202
سه ياره جیلی
سه ياره
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • ئۆتۆماتیکی
$85
پرادو تۆیۆتا پرادو
پرادو
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$235
مه رزيه٢٠١٤ تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
مه رزيه٢٠١٤
 • هه‌ولێر
 • 2014
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$200
 نیسان سەنی
نیسان سەنی 2004
 • هه‌ولێر
 • 2004
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$‌87
سياره نضيف ب خاوين نیسان سەنی
سياره نضيف ب خاوين
 • هه‌ولێر
 • 2007
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$٩٩
ئۆپترا 2010
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • ئەمریكی
 • عادى
$76
تويتا هايلوكس تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
تويتا هايلوكس
 • هه‌ولێر
 • 2006
 • یابانی
 • عادى
$150
سەیارە بیکاشۆ تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا
سەیارە بیکاشۆ
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٠٥
Hummer H3 هامر H3
Hummer H3
 • هه‌ولێر
 • 2006
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$٢٣٠