نیسان ماکسیما 2018
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$170
mazda
 • هه‌ولێر
 • 1992
 • یابانی
 • عادى
$55
kia cerato
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$115
نیسان Pathfinder Armada 2008
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$130
BMW 525 کپس دیجیتاڵ
 • هه‌ولێر
 • 1994
 • ئەڵمانی
 • ئۆتۆماتیکی
$57$
بيکاشۆ 2019 ئێربباگ نەتەقیە هیچی تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا
بيکاشۆ 2019 ئێربباگ نەتەقیە هیچی
 • هه‌ولێر
 • 2019
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$162
هوندااکسینت هیووندای اكسنت
هوندااکسینت
 • هه‌ولێر
 • 2011
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$112
 هیووندای النترا
هیووندای النترا 2018
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$138
نافارة
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • یابانی
 • عادى
$70
ئوبل ئوميكا
 • هه‌ولێر
 • 1993
 • ئەڵمانی
 • عادى
$46
دۆج
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$115
کیا سپؤرتاج 2013
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$170
هیووندای النترا 1995
 • هه‌ولێر
 • 1995
 • كۆری
 • عادى
$35
یارس2012
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$107
تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا 2017
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٤٥
مه رزيه بؤ فرؤشتن
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$245
ford fox
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$118
أوبل
 • هه‌ولێر
 • 1991
 • ئەڵمانی
 • عادى
$34
TOYOTA COROLLA2017
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$14900
Tundra
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$230
هیووندای سۆناتا 2011
 • هه‌ولێر
 • 2011
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$128
يارس٢٠١٣
 • هه‌ولێر
 • 2013
$٩٧
نیسان نافارا 2009
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • یابانی
 • عادى
$٧٠
BMW 525
 • هه‌ولێر
 • 1994
 • ئەڵمانی
 • ئۆتۆماتیکی
$57