نیسان سەنی 2008
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$113
Azera
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$157
دوج گاليبر
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$95
بیکاشۆ 2009
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$120
Toyata yarsi
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$127
سكودا اوكتافيا
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • ئەڵمانی
 • عادى
$105
تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا 2013
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$155
بيكاشؤ
 • هه‌ولێر
 • 2015
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٣٢
کرۆلە تکسی تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا
کرۆلە تکسی
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$165
تویوتا کرۆله
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • عادى
$124
نيسان بيكاب
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • یابانی
 • عادى
$130
نیسان سێنترا 2018
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$152
جێب
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$180
نيسان فيرسا
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$128
دؤج رام بيكه ب قه بارةى 2500
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$32500
سه یاره
 • هه‌ولێر
 • 2014
 • ئۆتۆماتیکی
$82
ئؤبترا
 • هه‌ولێر
 • 2007
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$78
نیسان سەنی تەکسی
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • یابانی
 • عادى
$123
موسبۆشی - سیگما 1992
 • هه‌ولێر
 • 1992
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$51
نيسان نفاره
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • یابانی
 • عادى
$147
Geely panda جیلی پاندا
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • ئۆتۆماتیکی
$72
ئۆتۆمبێل
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$267
Equinox 2018 lt AWD شێڤرۆلێت Equinox
Equinox 2018 lt AWD
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$178
سۆناتا
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$130