نیسان سینترا
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$134
فورت ئيكس بلورة
 • هه‌ولێر
 • 2007
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$٧٥
کیا 2700
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • كۆری
 • عادى
$119
بـیـکـاشــۆ
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$178
نيسان ڤيرسه بؤفرؤشتن
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$105
بەس ساردەکوتی هەیە تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
بەس ساردەکوتی هەیە
 • هه‌ولێر
 • 2014
 • عادى
$228
نيسان التيما نیسان التيما
نيسان التيما
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئۆتۆماتیکی
$146
هونداي سوناتا
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$145
أتومبيل
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$140
پیژۆ 2009
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • عادى
$45
نیسان ماکسیما 2018
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$170
mazda
 • هه‌ولێر
 • 1992
 • یابانی
 • عادى
$55
kia cerato
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$115
نیسان Pathfinder Armada 2008
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$130
BMW 525 کپس دیجیتاڵ
 • هه‌ولێر
 • 1994
 • ئەڵمانی
 • ئۆتۆماتیکی
$57$
بيکاشۆ 2019 ئێربباگ نەتەقیە هیچی تۆیۆتا بيكاشؤ - كورولا
بيکاشۆ 2019 ئێربباگ نەتەقیە هیچی
 • هه‌ولێر
 • 2019
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$162
هوندااکسینت هیووندای اكسنت
هوندااکسینت
 • هه‌ولێر
 • 2011
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$112
 هیووندای النترا
هیووندای النترا 2018
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$138
نافارة
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • یابانی
 • عادى
$70
ئوبل ئوميكا
 • هه‌ولێر
 • 1993
 • ئەڵمانی
 • عادى
$46
دۆج
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$115
کیا سپؤرتاج 2013
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$170
هیووندای النترا 1995
 • هه‌ولێر
 • 1995
 • كۆری
 • عادى
$35
یارس2012
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$107