• خه‌ بات
 • 2010
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$175
 • خه‌ بات
 • 1992
 • ئەڵمانی
 • ئۆتۆماتیکی
$75
 • خه‌ بات
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$36500
 گرەیت واڵ Deer
گرەیت واڵ Deer
فرۆشراوە
 • خه‌ بات
 • 2006
 • عادى
$45
نيسان رووك نیسان
نیسان
فرۆشراوە
 • خه‌ بات
 • 2018
 • ئۆتۆماتیکی
$170
سياره نیسان روج
نیسان روج
فرۆشراوە
 • خه‌ بات
 • 2018
 • ئۆتۆماتیکی
$158
 • خه‌ بات
 • 2012
 • عادى
$97
مەرزیە تۆیۆتا
تۆیۆتا
فرۆشراوە
 • خه‌ بات
 • 2014
 • یابانی
 • عادى
$245
 • خه‌ بات
 • 2014
 • یابانی
 • عادى
$145
پرادۆ تۆیۆتا پرادو
تۆیۆتا پرادو
فرۆشراوە
 • خه‌ بات
 • 2010
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$245
بيك اب نافاره نیسان نافارا
نیسان نافارا
فرۆشراوە
 • خه‌ بات
 • 2010
 • یابانی
 • عادى
$١٢٥
پرادۆ تۆیۆتا پرادو
تۆیۆتا پرادو
فرۆشراوە
 • خه‌ بات
 • 2010
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$230
ڕیکلام دابنێ