• رانیه
 • 2001
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$95
 • رانیه
 • 2012
 • ئەمریكی
$152
camry تۆیۆتا كامرى
تۆیۆتا كامرى
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$106
BYD ی F5 ی 2014 بی وای دی
بی وای دی
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2014
 • كۆری
 • عادى
$90
نیسان سینترا 2018 نیسان سێنترا
نیسان سێنترا
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$143
یارس تۆیۆتا يارس
تۆیۆتا يارس
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2017
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$114
ڤۆڵکس واگن مینی پاس ڤۆلکسواگن
ڤۆلکسواگن
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 1994
 • ئەڵمانی
 • عادى
$١٤٠٠
 • رانیه
 • 2013
 • یابانی
 • عادى
$172
سانگ یۆنگ پیکاب 2011 سانگیانگ
سانگیانگ
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2011
 • كۆری
 • عادى
$93
 • رانیه
 • 1994
 • ئەڵمانی
 • عادى
$1400
Toyota RAV4 تۆیۆتا RAV4
تۆیۆتا RAV4
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$198
kia 4000 کیا K2700
کیا K2700
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2014
 • یابانی
 • عادى
$130
VOLVO L120E ڤۆڵڤۆ
ڤۆڵڤۆ
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2005
 • ئۆتۆماتیکی
$50000
Camry تۆیۆتا كامرى
تۆیۆتا كامرى
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2011
$155
 • رانیه
 • 2013
 • یابانی
 • عادى
$185
نیسان سینترا 2018 نیسان سێنترا
نیسان سێنترا
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$130
Kia 4000 dawet کیا Mentor
کیا Mentor
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2014
 • یابانی
 • عادى
$120
 • رانیه
 • 2012
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$138
 تۆیۆتا يارس
تۆیۆتا يارس
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2015
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$112
 دۆج افنجر
دۆج افنجر
فرۆشراوە
 • رانیه
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$75
ڕیکلام دابنێ