• که‌رکوک
 • 2019
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$١١٥
 • که‌رکوک
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٠٥
 • که‌رکوک
 • 2011
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$١٢٥
 • که‌رکوک
 • 2007
 • یابانی
 • عادى
$133
 Oldsmobile
Oldsmobile
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 1990
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$140
 • که‌رکوک
 • 2012
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$Call
 • که‌رکوک
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$178
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 1990
 • عادى
$٤٣
مازدا626 مازدا
مازدا
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 1991
 • یابانی
 • عادى
$38
 کیا سۆرێنتۆ
کیا سۆرێنتۆ
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2011
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$145
ديره گرەیت واڵ Deer
گرەیت واڵ Deer
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2010
 • كۆری
 • عادى
$۷۸
نيسان سنتر2017 ،كلين فول SR نیسان سێنترا
نیسان سێنترا
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • ئۆتۆماتیکی
$145
KIA sorinto 2014 کیا
کیا
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2014
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$210
تویتایارس تۆیۆتا يارس
تۆیۆتا يارس
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2010
 • خەلیجی
 • عادى
$85
شوفرلیت ایکونوکس شێڤرۆلێت Equinox
شێڤرۆلێت Equinox
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2007
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$110
فورت ئيكسڀلوره فۆرد
فۆرد
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$۱۲٥
DODGE Avenger دۆج افنجر
دۆج افنجر
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2012
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$104
 • که‌رکوک
 • 2012
 • ئەمریكی
 • عادى
$110
 نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2008
$98
لیفان x50 2016 لیفان x50
لیفان x50
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2016
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$86
كامري تۆیۆتا كامرى
تۆیۆتا كامرى
فرۆشراوە
 • که‌رکوک
 • 2015
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$150
 • که‌رکوک
 • 2012
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٢٨
ڕیکلام دابنێ