فۆرد فیوژن ٢٠٠٨ فۆرد فیۆژن
فۆرد فیۆژن
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2008
$63
کیا سۆرینتۆ کیا سۆرێنتۆ
کیا سۆرێنتۆ
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
$١٦٥
کامیری تۆیۆتا كامرى
تۆیۆتا كامرى
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2009
$100
نيسان سه نى نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$115
پؤنتياك
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2000
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$٦٠
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$138
 مازدا
مازدا
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • ئۆتۆماتیکی
$89
 • هه‌ولێر
 • 2017
$127
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$72
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • یابانی
 • عادى
$230
 • هه‌ولێر
$125
كامرى تۆیۆتا كامرى
تۆیۆتا كامرى
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٦٥
نیسان سنی 2016 نیسان سەنی
نیسان سەنی
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئۆتۆماتیکی
$115
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$215
 • هه‌ولێر
 • 2012
 • عادى
$٩٩
 • هه‌ولێر
 • 2002
$٨٠
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$205
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$125
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$160
Kia Cerato کیا سیراتۆ
کیا سیراتۆ
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • ئۆتۆماتیکی
$128
سێنترا 2017 SV کلین تایتل نیسان سێنترا
نیسان سێنترا
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$144
سێنترا کلین تایتل 15 هەزار رۆیشتوە نیسان سێنترا
نیسان سێنترا
فرۆشراوە
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$142
ڕیکلام دابنێ