مازدە مازدا 323
  مازدا 323
  فرۆشراوە
  • هه‌ولێر
  • 2003
  • یابانی
  • عادى
  $48
  بیوادی بی وای دی F7
  بی وای دی F7
  فرۆشراوە
  • هه‌ولێر
  • 2014
  • خەلیجی
  • ئۆتۆماتیکی
  $80
  • هه‌ولێر
  • 1992
  • ئەڵمانی
  • ئۆتۆماتیکی
  $40
  • هه‌ولێر
  • 2008
  • یابانی
  • ئۆتۆماتیکی
  $١٠٥
  • هه‌ولێر
  • 2012
  • یابانی
  • ئۆتۆماتیکی
  $112
  • هه‌ولێر
  • 2013
  • یابانی
  • عادى
  $220
  • هه‌ولێر
  • 2018
  • ئەمریكی
  • ئۆتۆماتیکی
  $153
  • قەلادزێ
  • 2009
  • ئەمریكی
  • ئۆتۆماتیکی
  $80
  • هه‌ولێر
  • 2013
  • خەلیجی
  • ئۆتۆماتیکی
  $129
  • سلێمانی
  • 2017
  • یابانی
  • ئۆتۆماتیکی
  $209
  • سلێمانی
  • 2008
  • خەلیجی
  • ئۆتۆماتیکی
  $79
  • که‌لار
  • 1990
  • ئەڵمانی
  • عادى
  $33
  • که‌رکوک
  • 2012
  • كۆری
  • ئۆتۆماتیکی
  $Call
  • هه‌ولێر
  • 2020
  • خەلیجی
  • ئۆتۆماتیکی
  $197
  • هه‌ولێر
  • 2017
  • ئۆتۆماتیکی
  $220
  • هه‌ولێر
  • 2012
  • كۆری
  • ئۆتۆماتیکی
  $110
  • هه‌ولێر
  • 2008
  • ئەمریكی
  • ئۆتۆماتیکی
  $١١٥
  • چوارقوڕنه
  • عادى
  $٧٠
  • سۆران
  • 2018
  • خەلیجی
  • ئۆتۆماتیکی
  $105
  • هه‌ولێر
  • 2012
  • كۆری
  • عادى
  $88
  • سلێمانی
  • 2010
  • خەلیجی
  • ئۆتۆماتیکی
  $130
  • دهۆک
  • 2016
  • یابانی
  • ئۆتۆماتیکی
  $225
  • هه‌ولێر
  • 2010
  • ئەمریكی
  • ئۆتۆماتیکی
  $62
  ڕیکلام دابنێ