• شێڤرۆلێت کروز

 • 2019
 • كۆری
 • نوێ
 • ٤پستۆن
 • ئۆتۆماتیکی
 • نیه‌
 • ٢٠٠٠میل (Miles)
 • نیه‌
 • ٠٧٥١١٣٩٢٨٢٧
 • که‌رکوک

شۆفرلێت کروز

زۆرپاکه بۆیاغوده عمی نیه سفره شغاله شاشه یه سوکان ڤۆلیۆم وتحدید سورعه وئۆتۆماتیک و عادیو ویل کرۆم وهتد.زۆرخاوێنه سفره ده عامی بۆده عامی ڕۆنی شه ریکه ی تیایه بۆنی شه ریکه ی لێدێت زۆرخاوێنه وشوختی نیه ته نها پێنج په نجه سنوقه که ی سارده کوته ماڵی دۆسته به شه رتی هه موگیانی نمونه یه له جوانیا
$١١٥
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$۱٦۵
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$63
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$64
 • هه‌ولێر
 • 2005
 • ئەمریكی
 • عادى
$55
 • هه‌ولێر
 • 2005
 • كۆری
 • ئۆتۆماتیکی
$75
 • هه‌ولێر
 • 2016
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$100
 • هه‌ولێر
 • 2009
 • خەلیجی
 • ئۆتۆماتیکی
$70
 • هه‌ولێر
 • 2010
 • ئۆتۆماتیکی
$97
ڕیکلام دابنێ