جیپ Patriot

 • 2016
 • ئەمریكی
 • 4پستن
 • ئۆتۆماتیکی
 • 3 پارچا
 • 62 (Miles)
 • هه‌ولێر
 • شه‌قڵاوه
$137

jeep patreot 2016ڕیکلامی هاوشێوە
جێب لاریدۆ جیپ لاریدۆ
جێب لاریدۆ
 • سلێمانی
 • 2009
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$160
jep laredo جیپ لاریدۆ
jep laredo
 • سلێمانی
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$132
جێب لاریدۆ جیپ لاریدۆ
جێب لاریدۆ
 • سلێمانی
 • 2009
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$167
jeep جیپ كومباس
jeep
 • رانیه
 • 2007
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$97
جێب لاریدۆ جیپ لاریدۆ
جێب لاریدۆ
 • سلێمانی
 • 2009
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$167
جێپ گراند شێرۆکی لاریدۆ جیپ
جێپ گراند شێرۆکی لاریدۆ
 • شه‌قڵاوه
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$320
جێب لاریدۆ جیپ لاریدۆ
جێب لاریدۆ
 • سلێمانی
 • 2010
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$173
ئۆتۆمبێل جیپ كومباس
ئۆتۆمبێل
 • هه‌ولێر
 • 2018
 • ئەمریكی
$190