جیپ كومباس

 • 2016
 • ئەمریكی
 • ٢٤
 • ئۆتۆماتیکی
 • 3 پارچا
 • ٦٥ (Km)
 • سلێمانی
 • رانیه
$١٤٢

جيب كؤمباس

جيب كؤمباس ٢٠١٦ ره نك ما رؤني ٣بار جه بؤ ياخ بؤنيت وجه مه لاخ +يه ك جه مه لا خي دوا وه


ڕیکلامی هاوشێوە
jeep جیپ كومباس
jeep
 • رانیه
 • 2007
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$97
جێب لاریدۆ جیپ لاریدۆ
جێب لاریدۆ
 • سلێمانی
 • 2009
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$167
جێپ گراند شێرۆکی لاریدۆ جیپ
جێپ گراند شێرۆکی لاریدۆ
 • شه‌قڵاوه
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$320
جێب لاریدۆ جیپ لاریدۆ
جێب لاریدۆ
 • سلێمانی
 • 2010
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$173
جیپ 2000
 • رانیه
 • 2000
 • ئۆتۆماتیکی
$85
Jeep 2000
 • رانیه
 • 2000
 • ئۆتۆماتیکی
$85
جێب
 • هه‌ولێر
 • 2017
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$180
جێب لیبەرتی
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$105