تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس

 • 2011
 • یابانی
 • 0.2
 • عادى
 • 5+ پارچا
 • هه‌ولێر
 • هه‌ولێر
$145

Toyota Hilux

ToyoutaHilux ٢٠١١ بارجه ره ش به س بيشى لايسه كنى ليدراوه به تانه ى برا وه ته وه ناوى جوانه ١٦٠ هه زاررويشتوه مه كينه ى كراوه ته وه كيرومه كينه به شه رت هه وموشتى نوييه زينكه ى هه تا ٢٠٢١دراوه باى ١٤٥ وه ره قه ومعحامه له يه كى كه م تكايه ئه كه رموشته رينيت بيزارمان مه كه ٠٧٥٠٤٢٤٢٣٦٣


ڕیکلامی هاوشێوە
مرزيه ٢٠٠٨ تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
مرزيه ٢٠٠٨
 • کۆیه
 • 2008
 • یابانی
 • ئۆتۆماتیکی
$١٥٤
 تۆیۆتا يارس
تۆیۆتا يارس 2008
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • یابانی
 • عادى
$٦٧
 تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس 2009
 • ئاکرێ
 • 2009
 • یابانی
 • عادى
$155
مرزيه فلاحی تۆیۆتا مەرزیە - هايلؤكس
مرزيه فلاحی
 • هه‌ولێر
 • 2008
 • یابانی
 • عادى
$145
کامری فول سپۆرت 2012
 • سلێمانی
 • 2012
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$120
 تۆیۆتا يارس
تۆیۆتا يارس 2018
 • سلێمانی
 • 2018
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$128
کامری تۆیۆتا كامرى
کامری
 • سلێمانی
 • 2001
 • ئەمریكی
 • ئۆتۆماتیکی
$85
مەرزیە
 • هه‌ولێر
 • 2013
 • یابانی
 • عادى
$205