کوردستان
کیای سپۆرتاج فوول
$١٣٢
$٢٥
هۆندایی اکسینت
$٧٦
تۆیۆتا
$٠
پيكه ب مه رزيه
$٢٣٢
هۆنداالنترا92
$١٦
شێڤرۆلێت
$٩٧
تۆیۆتا
$١٠٧
ڕانج ڕۆڤەر سپۆرت 2006
$١٥٩
سە یارە
$٠
ئۆپڵ
$٤٨
بیجۆ ڕوا
$٣.٩٠٠
نيسان فيرسا SVبو فروشتن
$١١.٣٠٠
سەنی سامسۆن 2009 گێڕ ئۆتۆماتیک مەکینە16 سپی بەفری
$١١٢
BMW F10 2011
$١٩٠
تۆیۆتا
$٤٥٥
$٣٠
فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ،
$١١٣
ڤێرسا 2020
$١٣٠
ڤیرسا 2019 SV بێ بۆیاغ ، رقم اربیل ، 31 هەزار ڕۆیشتوە ،
$١٢٢
تویۆتا کامری ۲۰۱٦سپی ئەمریکی بێ بۆیاغ
$١٨٠
نیسان پاسفاندەر
$١٢٤
$٠
$٣٥٠

Next page