کوردستان
دولفين
$93
هۆندا ئەکسینت ۲٠٠۲
$51
کیا
$179000
تؤيوتا كرؤلا
$139
Malibo
$117
بيكاشو
$١٣٢
گالووبەر
$27
فؤرت توریس X
$110
تويوتا فورتشنه ر
$331
Altima
$152
شۆفرلێت ٢٠١٨ ئیکۆنێکس ڕەنگ نەوتی تۆخ
$١٧٥
میتسۆبیشی
$110
جۆنوای مۆدێل ۲۰۱۳
$99
جێب لیبەرتی
$105
هوندا سوناتا
$65
گرەیت واڵ
$34
حفارةفيات هيتاشي منافيس
$١٥٠
يارس
$96
سيم كارتيى كوره ك بى سنوربلاحدود
IQD4000
نيسان روج2018
$196
توێتا هایلۆکس
$238
دوج افنجر
$١٠٥
چێری تیگۆ مۆدێل ۲۰۱٥ بێ بۆیاخ
$110
نیسان
$١٢٥