کوردستان
بیئێم
$65
ئۆتۆمبێل
$190
بي ئيم
$95
فؤرد فؤكس
$100
بیئێم
$83
شوفرلیت کروز
$101
نيسان روج ٢٠١٧
$160
خانو بوفروشتن 8حساروك
$10
Sonata 2016
$135
ترا كتور
$45
Jac
$85
كه وه نته ر
$400
Bmw 525
$75
نيسان روج 2016
$175
فؤرد فؤكس
$92
Toyota Land Cruiser
$330
Ford Explore
$225
toyota hilux
$228
بۆ فرۆشتن
$1000
بیئێم
$٦٢
ئوتوم بیل
$133
هونداي توكسون فول
$202
سه ياره
$85
نيسان بيكاب ١٩٩٤
$٥٥