کوردستان
Hyundai genesis coupe
$
مازدا
$٤٠
بيكاشؤ
$130
یارس 2007 سبوخ حام
$70
تۆیۆتا
$150
ایکونوکس
$83
توێتا کرۆلا 2013 خلیجی گێڕ ئۆتۆماتیک مەکینە گەورە 1.8
$146
باجیرۆ
$١٦٠
83
$83
IQD۱۳۰
Nissan Rogue
$159
کیا
$115
IQD40
کیا سۆرینتۆ2013
$158
try
$80
فۆرد
$100
Kia sorinto 2012
$160
چێری تیگۆ 2015
$90
تؤيؤتا هايسی 2011
$160
زەوی بۆ فرۆشتن لە گەڕەكی بەرانان تەنیشت باخ
$110000
$103
خانوو بۆ فڕۆشتن بە شێوەی خێرا بیت للبع سرعە یبع
$0
خانوو بۆ فرۆشتەن تاپۆ
$6.80
نیسان سەنی 2008
$84