کوردستان
یارس 2007 سبوخ حام
$٧٠
تۆیۆتا
$١٥٠
ایکونوکس
$٨٣
توێتا کرۆلا 2013 خلیجی گێڕ ئۆتۆماتیک مەکینە گەورە 1.8
$١٤٦
باجیرۆ
$١٦٠
83
$٨٣
ID٠
Nissan Rogue
$١٥٩
کیا
$١١٥
ID٤٠
کیا سۆرینتۆ2013
$١٥٨
try
$٨٠
فۆرد
$١٠٠
Kia sorinto 2012
$١٦٠
چێری تیگۆ 2015
$٩٠
تؤيؤتا هايسی 2011
$١٦٠
زەوی بۆ فرۆشتن لە گەڕەكی بەرانان تەنیشت باخ
$١١٠.٠٠٠
$١٠٣
خانوو بۆ فڕۆشتن بە شێوەی خێرا بیت للبع سرعە یبع
$٠
خانوو بۆ فرۆشتەن تاپۆ
$٦
نیسان سەنی 2008
$٨٤
$٥٠٠
نیسان سەنی 2018
$٨٨
شوفرلت ایکونکس
$١٥٠

Next page