هەولێر و دەورۆبەری
ئالتيمه
$١٣٥
فۆرد
$١٤٤
هوندا اكورد
$٩٥
كياء سبؤرتاج
$145
$1
کیا سیراتۆ
$110
سبورباج
$١٧٢
مازدا فاصوليا
IQD53
mitsubishi pick up 2008
$115
سياره
$158
IQD٦۰
گلاند مۆدیل90
$35
پیکەب
$58
نيسان سنترا
$136
ئە تیکۆ دمعە
$190
الينترا 2012
$90
نیسان تیرانۆ
$47
مرزيه ٢٠١١ فلاحي
$137
مالیبۆ
$115
نیسان.ڕۆگ
$160
تۆیۆتا
$220
Tucson
$214
گلايزر ئؤباما Heme2013
$165
یارس 2010
$85