هەولێر و دەورۆبەری
بيكاشؤ
$١٥٢
نیسان
$113
Azera
$157
دوج گاليبر
$95
بیکاشۆ 2009
$120
مانتۆری ئێرانی
$3
Toyata yarsi
$127
سكودا اوكتافيا
$105
تۆیۆتا
$155
بيكاشؤ
$١٣٢
کرۆلە تکسی
$165
تویوتا کرۆله
$124
نيسان بيكاب
$130
نیسان
$152
جێب
$180
نيسان فيرسا
$128
دؤج رام بيكه ب قه بارةى 2500
$32500
سه یاره
$82
ئؤبترا
$78
نیسان سەنی تەکسی
$123
موسبۆشی - سیگما 1992
$51
باشترین جیاز زەختی ئەلمانی
$٣٨
نيسان نفاره
$147
Geely panda جیلی پاندا
$72