هه‌ولێر
لانسەر قرش
$٧٣
RAV4
$٢٢٥
نیسان تیدا
$100
نیسان التیما
$107
نیسان سێنترا خەلیجی
$145
کیائۆبتیما
$145
jeeta
$128
دایهاتسۆ یابانی
$67
سياره
$155
Corolla
$165
خانوو لەباداوە پشت
$42000
هیۆندا الێنتر
$١٤٥
$500
رةنةر
$٨٥
سؤناتا
$١٦٣
دایهاتسۆ یابانی
$70
نیسان ڤێرسا
$97
faw
$72
نیسان فیرسا
$110
سە نتافی
$٢٠٩
کرولا
$١٦٧
لانسەر2007 بۆفرۆشتن مکینە بچووک گێر تۆماتیک یەک پارچە سبوغ
$77
نيسان روج ٢٠١٧ مواصفات awd
$180
مۆدیل1991 چوارتایەی نوێی
$38