نیسان تیدا2009 نیسان 0
نیسان تیدا2009 نیسان 1
نیسان تیدا2009 نیسان 2
نیسان تیدا2009 نیسان 3
نیسان تیدا2009 نیسان 4

نیسان Tiida

  • 8648
  • 2009
  • یابانی
  • رەنگی تر
  • ھەولێر
  • 1 پارچا
  • ئۆتۆماتیکی
  • 0-5000 Miles
  • 16
  • Sharazur
$98

نیسان تیدا2009

نیسان تیدا تۆماتیک2009سەنەوی تازەیە مەکینەوگێروخرامەو بەناوکردن بەشەرت زۆرجوانوتوندووتۆلە یەک جەمەلەقی پێشی بۆیاخە بێ ناوگرتن بۆنیدەکەشی بۆجوانی جەلاتین کراوە جام کارەبا ئاوێنە کارەبا سویچ کۆنترۆلە
ڕیکلامی هاوشێوە
نیسان
$140
نیسان
$162
نیسان
$115
نیسان
$80
نیسان
$107
نیسان
$125
نیسان
$120
نیسان
$0
نیسان
$165
نیسان
$0
نیسان روج
$218
سە یارە
$0