فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ، نیسان 0
فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ، نیسان 1
فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ، نیسان 2
فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ، نیسان 3
فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ، نیسان 4
فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ، نیسان 5

نیسان Versa

 • 8423
 • بەکارھاتوو
 • 2019
 • ئەمریكی
 • ڕه ساسی
 • سلێمانی
 • 2 پارچا
 • ئۆتۆماتیکی
 • 50000-100000 Miles
 • فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ، بۆنیت و چەمەلەغی بۆیاغە ، پەڕەشوت‌ بەشەرت نەتەقیوە ژ م 07501329685
 • چوارقوڕنه
$١١٣

فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ،

فیرسا 2019 SV سلڤەر ،  رقم سلیمانی  ، بۆنیت و چەمەلەغی بۆیاغە ، پەڕەشوت‌ بەشەرت نەتەقیوە  ژ م 07501329685
ڕیکلامی هاوشێوە
نیسان روج
$٢١٨
سە یارە
$٠
altima 2019 sl
$١٧٨
نیسان
$١١٢
التیما 2016
$١٢٣
نیسان
$١١٨
ڤێرسا 2020
$١٣٠
نیسان سەنی سامسۆن کۆری 2009 گێڕ ئۆتۆماتیک مەکینە 16ی سپی
$١١٣
بيكاب نيسان 2008
$١١٠
سە یارە
$١٥٩
نیسان سەنی 2015
$٧٤
Versa 2020 sv
$١٣٣