نیسان ڤێرسا‌ sv نیسان 0
نیسان ڤێرسا‌ sv نیسان 1
نیسان ڤێرسا‌ sv نیسان 2
نیسان ڤێرسا‌ sv نیسان 3

  نیسان Versa

  • بەکارھاتوو
  • 2016
  • ئەمریكی
  • نه وتی
  • سلێمانی
  • 1 پارچا
  • ئۆتۆماتیکی
  • گەورە
  • رانیه
  $106

  نیسان ڤێرسا‌ sv

  تەنهابۆنیتی بۆیاخە بەبێ ئەوەی ناوی گرتبێ بێ ساردوشوخت زۆرجوانە سەنەوی تا4/2022نوێیە ‌67500 ڕۆیشتوە  ڕیکلامی هاوشێوە
  نیسان سنترا
  $141
  نیسان سەنی یابانی 2006 گێڕ ئۆتۆماتیک ناو ڕەش
  $96
  نیسان
  $136
  نیسان سەنی 2016
  $86
  قاشقای 2009
  $112
  نیسان سەنی یابانی 2010
  $110
  نيسان تيدا 2014 شكل نوى
  $124
  نیسان
  $