حیزام نیە ، بەڵام بە حیزام دەیفرۆشم تابلۆو ساڵانەی نوێیە نیسان 0
حیزام نیە ، بەڵام بە حیزام دەیفرۆشم تابلۆو ساڵانەی نوێیە نیسان 1
حیزام نیە ، بەڵام بە حیزام دەیفرۆشم تابلۆو ساڵانەی نوێیە نیسان 2

  نیسان Pickup

  • بەکارھاتوو
  • 2008
  • یابانی
  • سپی
  • سلێمانی
  • 5+ پارچا
  • عادى
  • کۆیه
  $116

  حیزام نیە ، بەڵام بە حیزام دەیفرۆشم تابلۆو ساڵانەی نوێیە

  حیزام نیە ، بەڵام بە حیزام دەیفرۆشم تابلۆو ساڵانەی نوێیە  ڕیکلامی هاوشێوە
  نیسان سەنی یابانی 2006 گێڕ ئۆتۆماتیک ناو ڕەش
  $96
  نیسان
  $136
  نیسان سەنی 2016
  $86
  نیسان ســــەنتـــــراsv2017
  $124
  𝑵𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏-𝑻𝒊𝒊𝒅𝒂 2010
  $
  Nissan Rouge نیسان ڕۆج
  $168
  نيسان سنی لاکشیبا2018 زور خاوينه
  $100
  نیسان ئاڵتیما
  $155