تیدا سلڤر تۆماتیک 2008 نیسان 0
فرۆشراوە

  نیسان Tiida

  • بەکارھاتوو
  • 2008
  • یابانی
  • ڕه ساسی
  • ھەولێر
  • 2 پارچا
  • ئۆتۆماتیکی
  • 100000-200000 Miles
  • 16
  • کۆیه
  $66

  تیدا سلڤر تۆماتیک 2008

  تیدا سلڤر تۆماتیک 2008 وویلکەپ ناوزەرد جا کارەبا سنوی تا 2025  ڕیکلامی هاوشێوە
  نیسان سەنی یابانی 2006 گێڕ ئۆتۆماتیک ناو ڕەش
  $96
  نیسان
  $136
  نیسان سەنی 2016
  $86
  نیسان ســــەنتـــــراsv2017
  $124
  رؤگ 2018 Sv AWD
  $181
  ٣ بارجه ته نها
  $85
  نیسان پیبکاب 2002
  $98
  نیسان ڤێرسا‌ sv
  $106