تیدا سلڤر تۆماتیک 2008 نیسان 0
فۆشراوە

نیسان Tiida

 • 2098
 • بەکارھاتوو
 • 2008
 • یابانی
 • ڕه ساسی
 • ھەولێر
 • 2 پارچا
 • ئۆتۆماتیکی
 • 100000-200000 Miles
 • 16
 • کۆیه
$٦٦

تیدا سلڤر تۆماتیک 2008

تیدا سلڤر تۆماتیک 2008 وویلکەپ ناوزەرد جا کارەبا سنوی تا 2025
ڕیکلامی هاوشێوە
نیسان ڤێرسا 2012
$٨٤
نیسان سەنی یابانی 2010 گێڕ ئۆتۆماتیک سلڤەر
$١١٥
Nissan tida 2012
$١١٨
نیسان ڤێرسا 2012
$٨٤
نیسان
$١٦٥
نیسان ڤێرسا 2017
$٩٨
رؤگ 2018 Sv AWD
$١٨١
٣ بارجه ته نها
$٨٥
نیسان پیبکاب 2002
$٩٨
نیسان ڤێرسا‌ sv
$١٠٦
قاشقای 2009
$١١٢
نیسان سەنی یابانی 2010
$١١٠