0

موڵک

  • 8610
  • سلێمانی
$140

خانولە سلێمانی ئاوارە کانی تانجە رۆ 90مە ترمیوان ۳بە ٦.٦نوستن ۳بە ۳مە تبە خ ۳بە ۳.٦۰مساعید مە دبە خ ۱.٥۰بە ۲ڕولە خۆری بە یانی سعری ۱٤۰مە عامە لە یە کی کە م مشتە ریت تە لە فونکە 07719913972
ڕیکلامی هاوشێوە
خانوو 170گەڵا
$0
مزرعة بو فروشتن
$0
$0
$0
$12
$250
$140
مزرعة بو فرۆشتني
$4
خانو بۆ فرۆشتن
$190
خانوو لة پينجةكانى بةكرةجوى تازة
$10
عەرزە لە سە دووبیست 120مە تر
$35
باخ و خانوو
$0