ھەیکەلێکی ١٣٠م 0
ھەیکەلێکی ١٣٠م 1
ھەیکەلێکی ١٣٠م 2
ھەیکەلێکی ١٣٠م 3
ھەیکەلێکی ١٣٠م 4
ھەیکەلێکی ١٣٠م 5
ھەیکەلێکی ١٣٠م 6
ھەیکەلێکی ١٣٠م 7
ھەیکەلێکی ١٣٠م 8
ھەیکەلێکی ١٣٠م 9

ھەیکەلێکی ١٣٠م

 • 8190
 • سلێمانی
$٣

ھەیکەلێکی ١٣٠م

✅ھەیکەلێکی ١٣٠م 
‎مەساحەی زەوێکەی ٥٠٠ مەتر لەسەر شەقامی گشتی لە 
‎زەردەبی دوو دیوە وە بیرێکی موشتەرەکیشی ھەیە ..

                                                        💰3 ده فته رو  معامەلە
      =================
‎بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی کە بەم ژمارانەوە 
07701203480📞
07719692969📞ڕیکلامی هاوشێوە
مزرعة بو فرۆشتني
$٤
خانو بۆ فرۆشتن
$١٩٠
خانوو لة پينجةكانى بةكرةجوى تازة
$١٠
مزرعة بو فرۆشتني
$٤
عەرزە لە سە دووبیست 120مە تر
$٣٥
باخ و خانوو
$٠
خانوو بۆ فرۆشتن
$١٣٥.٠٠٠
خانوو
ID٨
مزرعة
$٥
$٥٠
زەوی بۆ فرۆشتن لە گەڕەكی بەرانان تەنیشت باخ
$١١٠.٠٠٠
خانوو بۆ فڕۆشتن بە شێوەی خێرا بیت للبع سرعە یبع
$٠