خانو ى تازه بؤ فرؤشتن 0
خانو ى تازه بؤ فرؤشتن 1

  خانو ى تازه بؤ فرؤشتن

  • سلێمانی
  $10050

  خانو ى تازه بؤ فرؤشتن

  خانوو يه كى دوو قاتوو نيوه روو كنه هه ردوو قاتوو نيوه كه ى كامله بؤ دوومالى جيا ئه بيت له قوله ره يسى خواروو نزيك فولكه كه ى به رامبه ر داوا ١٦٠ م + فؤرمه سعرى : ١٠ ده فته رو نيوو به رده مى جاده ى ٢٥ م + به رامبه رى نييه + كؤلا نه كه ى ته نيشتى ١٠ م قاتى يه كه مى : مه تخه ل+ هؤل + ميوان + دوو نوستن + مه طبه خ + مساعيد + مشته مه لات + حه وشه ى دواوه . قاتى دووه م به هه مان شيوه ى قاتى يه كه مه قاتى سئ يه م دووژ ووره تيبينى : هه ردوو قاته كه كامل دكتى تايبه ت به خؤى تيا يه . ئا وى ره يسى + زيرابى هه يه ژ . م + فايبه ر = 07700436905


  ڕیکلامی هاوشێوە
  نیسان
  $136
  شێڤرۆلێت
  $108
  دۆج نیتڕۆ 2008 بێ بۆیاح
  $105
  بیکاشۆ 2009
  $85
  کارگەی دەگا و پەنجەرە
  $Call
  تويتا هايلوكس
  $150
  نیسان
  $123
  شيري
  $88