موڵک
$٥٦٥
$٦٣.٥٠٠
ئەم خانوە بوفروشتن
$٢٧٥
$٦٥٠
$١٠.٥٠٠
ID٢٥٠.٠٠٠
خانوو لەباداوە پشت
$٤٢.٠٠٠
مزرعه له هه ولير
$٥٥.٠٠٠
$٧٥
$٣٠.٠٠٠
$٩
ئاشتی 1 ، بیت للبيع
$٧١.٠٠٠
$٤
شوقەی شاری مامۆستایان
$٢٠٩
مەزراحە
$٥٥٠
خانوو
$١٨
خانو بوفروشتن 8حساروك
$١٠
خانو ى تازه بؤ فرؤشتن
$١٠.٠٥٠
شۆقه گۆڵی شار
$٤٢٥
زه وی
$٥٠
خانوو دووقات کامل تازە سفڕ بۆ فڕۆشتن
$٩٣٠
5دۆنم زەوی کشتوکاڵی تاپۆ
$٢٤.٠٠٠
زه وى
$١٨.٠٠٠
خانو بو فروشتن
$٧٧٥.٠٠٠

Next page