موڵک
خانو بوفروشتن 8حساروك
$10
خانو ى تازه بؤ فرؤشتن
$10050
شۆقه گۆڵی شار
$٤٢٥
زه وی
$50
خانوو دووقات کامل تازە سفڕ بۆ فڕۆشتن
$930
5دۆنم زەوی کشتوکاڵی تاپۆ
$24000
زه وى
$١٨٠٠٠
خانو بو فروشتن
$٧٧٥٠٠٠
خانو بو فروشتن
$٥٧٠٠٠٠
زه وى
$180
زه وي
$٢٠٠٠٠
خانوو
$4.20
$6
شوقە
$
هەیکەل لە سلێمانی تووەسپی
IQD120
خانو له بنه صلاوه بوفروشتن
$٣٥٠
مەزرەعە-خانوو
$٦
هه يكه ل
$140
خانو
$380
مەزرەعە
$6
زە ویە کی 210مە تر لە بە کرە جۆ طاپۆی هە یە
$250
زەوی تیجاری بۆ فرۆشتن لە شاری کۆیە
$575
مه زره عه
$260
مەزرەعە
$٦،٥