موڵک
$75
$30000
$9
ئاشتی 1 ، بیت للبيع
$71000
$4
شوقەی شاری مامۆستایان
$209
مەزراحە
$550
خانوو
$18
خانو بوفروشتن 8حساروك
$10
خانو ى تازه بؤ فرؤشتن
$10050
شۆقه گۆڵی شار
$٤٢٥
زه وی
$50
خانوو دووقات کامل تازە سفڕ بۆ فڕۆشتن
$930
5دۆنم زەوی کشتوکاڵی تاپۆ
$24000
زه وى
$١٨٠٠٠
خانو بو فروشتن
$٧٧٥٠٠٠
خانو بو فروشتن
$٥٧٠٠٠٠
زه وى
$180
زه وي
$٢٠٠٠٠
خانوو
$4.20
$6
شوقە
$
هەیکەل لە سلێمانی تووەسپی
IQD120
خانو له بنه صلاوه بوفروشتن
$٣٥٠