فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ فۆرد 0
فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ فۆرد 1
فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ فۆرد 2
فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ فۆرد 3
فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ فۆرد 4
فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ فۆرد 5

  فۆرد

  • بەکارھاتوو
  • 2010
  • ئەمریكی
  • نیه‌
  • ئۆتۆماتیکی
  • 4
  • رانیه
  $131

  فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ

                                    ☎️ 07501476292 ☎️

  فـــــۆرد ئیــســـکـپ : 2010 بـــــــێ بــــــۆیـــــــاخ : 

  نـــــاو زه‌رد : گـــیـــڕ تــــۆمــــاتـــيــــك : ABS : شـــــغـــال : 4 پســـتــۆنــى دبــــڵ ئـــه‌كـــســل :

  تـــــوڵـــی ســـــه‌قـــــف : بــــــــلاجــــكــــتـــۆر :

  تـــعــــديــــد ســــورحـــــه : دژه‌خـــلــيــــســــك : 

  جـــــام كــــاره‌بـــــاى : ئـــاويـــــنــــه‌ كــاره‌بـــــاى : ئــاويـــنـــه ‌ئـــؤتـــؤ : AUX : شــــویـــن عــیــنــەک : نــاوگـاعـــىكــراوه‌ : چــــوار تـــایـه‌ی  نــــوێ :  تــونــدوتـــۆڵـــە : مـــه‌كيــنـه‌ى نــــه‌كـــراوه‌تـــه‌وه‌ :

  ره‌قــه‌مــو ســـه‌نــه‌وی تـا 2023 مـانـگی 8 تـازه‌‌یـه‌ :

  گـــێـــرو مـــــه‌كـــيــنـــه‌ی بــــه‌شــــه‌رت :

  131 كـــه‌مـــیـــك مـــعــامـــه‌لـــه‌ : 

  تــكـايـه کـــە مــــوشـــتــه‌رى نــێ تــیــل مـــه‌كـــه‌ :

  100 (km)


  ڕیکلامی هاوشێوە
  فورد فیوژن 2017
  $163
  فیگۆ سفری شەریکە
  $95
  فۆرت فویژین 2010 یەک چەمەلەخ بۆیاخە سەنەوی تازەیە تا 2022ز زۆر بێکێشەیە
  $105
  فۆڕت فۆکس
  $103
  فورت ته وروز
  $٧٦
  Ford Edge
  $195
  فؤرد ئيسكيپ
  $125
  فۆرد
  $125