سەیارەهەولێر و دەورۆبەری
نیسان 2009 بێ سبوغ
$125
كادينزا
$96
ئوتومبێل
$128
دوج که روان
$135
ڤۆلکسواگن
$172
سةياره
$١١٠
سکۆدەی تەکسی
$٧٥
شۆفرلێت ئیکۆنکس 2007 بۆفرۆشتن
$92
ئۆپڵ ڤیکتڕا مۆدیل1995مەکینەهەژدەسرلایت بۆفرۆشتن سعر48وەرەقە
$48
ماليبو2017
$137
ئۆپڵ
$45
jeep patreot 2016
$137
نيسان رؤج
$١٨٣
Optra
$89
نیسان ئاڵتیما
$٨٥
نیسان
$138
Bmw
$70
Jetta gli 35 th 2019 red
$25000
هۆندای تەکسۆن 2020
$228
کیا سۆرینتۆ
$190
نيسان بيكاب زور خاوينه ٢٠٠٣
$٨٨
بيكاشؤ ٢٠١٨
$١٤٠
ئؤبترا
$٩٩
کیا سیراتۆ
$123