سەیارە هیووندای Santa Fe
هۆنداسەنتافی 2012
$115
هۆندای سەنتافی 2013
$175
hyondai santafe 2012
$170
هیووندای
$160
هیووندای
$136
هوندای سانتافی
$135