سەیارەهه‌ڵه‌بجه‌
جیلی ئێمگراندی ٨ مۆدێل ۲۰۱۳
$93
جیلی 2015 گێڕ عادی سێ دەرگای سبوخە ناوەوەی نەگرتوە
$74
جیلی 2009
$48
Cheery E5 2014
$78
Jac
$103
nissanکۆستەر 25 نەفەری
$130
چێری تێگۆی ناوزەردی کێڕ سیم مۆدێل ۲۰۱٤
$100
ئۆتۆمبێلی بیتڵ فۆڵکسواگنی ئەڵمانی ۲۰۱۰ .
$95
Kia Syvia
$35
ئۆتۆمبێلی بیتڵ فۆلکسواگنی ئەڵمانی
$95
تويتابيكاب
$63
تیدا 2008تۆماتیک
$100
میکزمین بوکس
$75
چۆنوای بێ بۆیاخ مۆدێل ۲۰۱۳
$93
جوانوای بێ بۆیاخ مۆدێل ۲۰۱۳
$95