سەیارەهه‌ولێر
ford figo
$90
جی ئێم سی
$٨٠
لاندروفر
$5000
sonata 2017
$155
بيكاشؤ
$130
Dodge
$٢٤٥
تۆیۆتا
$168
فۆرد فۆکەس
$10500
فؤرت يديج
$115
شؤفرليت
$٨٨
نيسان اتيما
$١٣٥
جيب كومباس
$187
Hilux مەرزیە ٢٠١٤
$225
ئوپل
$33
BMW i525
$115
ئولدز
$35
بیکاشو
$118
Renault Symbol
$۸۸
Avalon
IQD٢٤٠
نيسان التيما
$147
تویتەی فاو
$35
تۆکسۆن
$202
فۆرد ئیدج 2008
$117
هونداي جنيسس
$115