سەیارە نیسان
فیرسا 2019 SV سلڤەر ، رقم سلیمانی ،
$113
ڤێرسا 2020
$130
ڤیرسا 2019 SV بێ بۆیاغ ، رقم اربیل ، 31 هەزار ڕۆیشتوە ،
$122
نیسان پاسفاندەر
$124
نیسان سەنی سامسۆن کۆری 2009 گێڕ ئۆتۆماتیک مەکینە 16ی سپی
$113
بيكاب نيسان 2008
$110
سە یارە
$159
نیسان تیدا 2008گێڕ تۆماتیك
$86
نیسان سەنی 2015
$74
Versa 2020 sv
$133
بێریڤان
$110

Next page