سەیارە نیسان Qashqai
نیسان
$114
قاشقای 2009
$112
نیسان قەشقای
$154