سەیارە میتسۆبیشی
سه ياره
$١٣٥
ئوتومبيل
$٨٠
مسیۆبۆشی ئۆتلاندەر
$٦٠
mitsubishi pick up 2008
$١١٥
پیکەب
$٥٨
لانسه ر موديل 2008
$٧٥
Mitsubishi nativa 2008 4×4
$١٢٥
لانسر قرش2008
$٧٢
میتسۆبیشی
$٧٥
گڵانت
$٣٥
لاسەر ئەستێشن
$٦٨
Mitsubishi lancar
$٨٤
گلاند لانسەر
$٣٣
Mitsubishi lancar
$٨٦
صيارة لانسةر
$٨٢
میتسۆبیشی
$٧٧
لانسة
$٨٠