سەیارەسلەیمانی و دەورۆبەری
سەنی تەکسی 2000ئۆتۆماتیک..سەنەوی تا2023
$71
ڕینۆی داستەر
$108
فــۆرد ئسکیپ بــــێ بــــۆیــــاخ
$131
جۆنوای 2013
$80
نیسان سەنترا
$143
شێڤرۆلێت
$117
چێری
$80
فولفو ٧٤٠ گێری ئۆتوماتیک تبرید
$٩٩
نیسان رۆک فول موسفات
$136
جاک تروومپچی 2015 بێ بۆیاخ
$84
07502318346 مۆنیکا
$113
Avalon 07722146052
$75
jac trumpchi 2015 بێ بۆیاخ
$88
شۆفلیت ترایل بلازر
$140
jeep
$97
چێری E5 2014
$82
هونداي تريكان أتوماتيك ارمى بلاستيك بئ بوياخ
$70
فؤرد ئيسكيپ
$125
بيكاشؤ كؤرؤلا
$141
فۆرد
$125
نیسان قاشقای
$202
BYD G3 2013 بێ بۆیاخ
$80
ئيم جي
$91
BYD
$٨٤