سەیارەسلەیمانی و دەورۆبەری
سکۆدا
$110
Monika
$129
فورد فوكس
$108
میتسۆبیشی
$77
Hyndai Elantra 2016
$155
تویتە کامیری
$190
Admeral
$60
ئؤتؤمبيل
$54
سۆناتا
$155
ford tauras
$148
Bmw
$135
فۆڕد ئیسکەیپ ٢٠١٢
$162
camry
$115
ئةفيو
$68
چۆنوای بێ بۆیاخ مۆدێل ۲۰۱۳
$93
نیسان
$76
پاس نیسان ئورفان
$118
هۆندا2001
$35
jeeli mgrand 7
$89
Nissan Tiida
$120
شکۆدای تەکسی مۆدێل 2011
$100
کیا
$182
نيسان روج 2018بو فرو شتن SL
$190
جوانوای بێ بۆیاخ مۆدێل ۲۰۱۳
$95