سەیارەسلەیمانی و دەورۆبەری
توێتا کرۆلا 2013 خلیجی گێڕ ئۆتۆماتیک مەکینە گەورە 1.8
$146
Nissan Rogue
$159
کیا
$115
فۆرد
$100
چێری تیگۆ 2015
$90
تؤيؤتا هايسی 2011
$160
Bmw
$68
$45
نیسان
$140
لانسەر 2010
$85
ڤۆکسواگن تیگوان R line 2013
$
نیسان
$141
هیووندای
$32
چێری تیگۆ 2014 بێ بۆیاخ
$90
نیسان
$110
ڕاڤ بۆ فرۆشتن یان گۆڕینەوە
$١٩٥
تۆیۆتا
$43
MG3 / 2014
$67
های فی
$25
FAW B30 2018
$95
تۆیۆتا
$120
فۆرد
$112
تۆیۆتا
$88
جیلی
$85